Biura WGN Kredyty

KREDYTY Bolesławiec Zgorzelecka 34, KREDYTY Brodnica Strzelecka 10, KREDYTY Elbląg Powstańców Warszawskich 7/2, KREDYTY Gdańsk Grunwaldzka 68, KREDYTY Gorzów Wlkp. Kosynierów Gdyńskich 16/2, KREDYTY Katowice Kościuszki 42, KREDTY Konin Poznańska 170, KREDYTY Kwidzyn Braterstwa Narodów 51, KREDYTY Lubin Krasińskiego 2/50, KREDYTY Łódź Żwirki 1 C, KREDYTY Myszków Władysława Sikorskiego 53 G, KREDYTY Ostrów Wlkp. Wrocławska 16, KREDYTY Piotrków Tryb. Sienkiewicza 18, KREDYTY Radom Żeromskiego 92/3 A, KREDYTY Radomsko Reymonta 47, KREDYTY Rawicz Wazów 6, KREDYTY Sosnowiec Jastrzębia 2, KREDYTY Świdnica Komunardów 8, KREDYTY Szczecin Królowej Jadwigi 1, KREDYTY Szczecin Langiewicza 24, KREDYTY Szczecin Plac Lotników 7, KREDYTY Szczecin Rydla 50, KREDYTY Ustroń Rynek 3, KREDYTY Warszawa Szulborska 3/5, KREDYTY Wrocław Ruska 22, KREDYTY Zgorzelec Warszawska 11

Słownik finansowy

A conto, A vista, Akcja, Akredytywa, Aktywa, Aktywa netto, Aktywa obrotowe, Aktywa płynne, Analityk kredytowy, Analiza finansowa, Aneks, Aport, Aprecjacja, Asygnata, BIK, Barter, Beneficjent, Bilans, Blokada środków na rachunku, Bon skarbowy, Cash flow, Cesja, Cesja praw ubezpieczenia, Cesja wierzytelności, Cudzoziemiec, Deflacja, Deklaracja wekslowa, Deprecjacja, Domicyliat, Dywidenda, E-banking, Egzekucja zobowiązań, Euribor, Franchising, Gospodarstwo domowe, Harmonogram spłat, Hipoteka, Hipoteka kaucyjna, Hipoteka łączna, Hipoteka zwykła, In blanco, Indos weksla, Inkaso weksla, Karencja, Karta debetowa, Kaucja, Koszty utrzymania, Kredyt konsolidacyjny, KW, LIBOR, LTV (Loan to Value), Marża, Monit, Negatywna decyzja kredytowa, Nieruchomość, Nieruchomość osoby trzeciej, Odpis z KW, Odsetki karne, Okres kredytowania, Opłata za wcześniejszą spłatę, Oświadczenie o poddaniu się egzekucji, Podwyższenie kwoty kredytu, Poręczenie kredytu, Poręczyciel, Pozwolenie na budowę, Pożyczka hipoteczna, Pozytywna decyzja kredytowa, Prowizja, Prowizja za wcześniejszą spłatę, Przewalutowanie, Punkt bazowy, Punkt procentowy, Rata anuitetowa, Rata kapitałowa, Raty malejące, Raty równe, Refinansowanie kredytu, Refinansowanie kredytu, RRSO, Ryzyko kursowe, Ryzyko stopy procentowej, Rzeczywista Roczna Stopa Procentowa, saldo kredytu, Scoring, Służebność gruntowa, Służebność osobista, Sposób zarachowania wpłat, Spread, Stała stopa procentowa, Stopa procentowa, Tabela opłat i prowizji, Transza kredytu, Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego, Ubezpieczenie pomostowe, Umowa przedwstępna, Umowa przelewu wierzytelności, Wakacje kredytowe, Wcześniejsza spłata kredytu, Weksel, Weksel in blanco, WIBOR, Wniosek o wypłatę, Wyłudzenie kredytu, Zadatek, Zaliczka, Zdolność kredytowa, Zmienna stopa procentowa, Związek Firm Doradztwa Finansowego, Źródło dochodu, Żyrant

Zostań Partnerem Franczyzowym WGN

Poradnik klienta

zdolność kredytowa, działalność gospodarcza, umowy zlecenia/kontrakty/umowy o dzieło, emerytury/renty/zasiłki, nieruchomości, kredytobiorcy, obciążenia, opóźnienia w spłatach, BIK

Aktualności kredytowe

Gospodarka

Biznes

Znajdź nieruchomość