I znowu sięgamy do rezerw

Fundusz Ubezpieczeń Społecznych otrzymał właśnie 2,88 mld zł z Funduszu Rezerwy Demograficznej. Oznacza to, że w ciągu trzech ostatnich lat przekazano z FRD prawie 14,4 mld zł

Niewiele więcej, bo 14,67 mld zł pozostało w kasie funduszu, który miał być rezerwą na gorsze lata po 2020 roku, kiedy to znacząco zmieni się struktura demograficzna Polaków.

Z planów rządu wynika, że w przyszłym roku na bieżące wypłaty emerytur i rent przeznaczonych zostanie kolejnych 2,5 mld zł. A to oznacza, że rząd wyprowadzi z rezerwy 17 mld zł.

Print Friendly, PDF & Email