Zmiany w taryfikatorze punktów karnych

Resort spraw wewnętrznych i administracji postanowił odświeżyć rozporządzenie w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego. To w tym dokumencie reguluje się, za co można dostać punkty karne.

Na początek ministerstwo postanowiło zmodyfikować część B dokumentu i umocnić pozycję pieszych na drodze. Kierowcy, którzy będą ich ignorować, mają być surowiej karani. Przykładowo za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu można teraz otrzymać 8 punktów karnych. Po zmianach będzie to 10 punktów.

Dodatkowo punkty karne będą za pisanie SMS-ów podczas jazdy, blokowanie skrzyżowania czy parkowanie na kopercie.

(źródło: Money.pl)

Print Friendly, PDF & Email