Zmiany w opłatach w biurach ewidencji ludności

Do ubiegłego roku, aby uzyskać potwierdzenie o wszystkich osobach, które są razem z nami zameldowane pod tym samym adresem, należało wnieść opłatę od każdej osoby, która jest z nami zameldowana. Po 1 stycznia br., aby uzyskać takie potwierdzenie należy wnieść opłatę w wysokości 31 zł, bez względu na to, ile osób jest zameldowanych pod tym samym adresem. Opłata w wysokości 31 zł jest pobierana za konkretny adres, a nie za osoby, które są pod nim zameldowane.

Tak jak do tej pory, osoby, które starają się o udostępnienie danych z ewidencji ludności oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych muszą złożyć wniosek. Do wniosku należy także dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty. Wniosek można złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej, a odpowiedź otrzymamy w taki sam sposób (pisemnie lub elektronicznie).

Print Friendly, PDF & Email