Zielona Stolica Europy – w Polsce?

Komisja Europejska poinformowała, że upłynął już termin składania zgłoszeń do konkursu o tytuł „Zielonej Stolicy Europy” w 2015 r. O nagrodę starać się będzie osiem miast, m.in. Bydgoszcz.

Nagrodę „Zielona Stolica Europy” przyznaje się miastu wprowadzającemu nowatorskie rozwiązania przyjazne dla środowiska. Zespół międzynarodowych ekspertów przeprowadzi teraz techniczną ocenę wszystkich zgłoszeń na podstawie dwunastu kryteriów, które obejmują: zmianę klimatu i efektywność energetyczną, transport lokalny zorganizowany z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju, jakość powietrza atmosferycznego i poziom hałasu, miejskie tereny zielone i zrównoważoną gospodarkę gruntami, ochronę przyrody i różnorodności biologicznej, gospodarowanie odpadami, zużycie wody i oczyszczanie ścieków, ekoinnowacje i trwałe zatrudnienie oraz zarządzanie środowiskiem przez władze lokalne.

Print Friendly, PDF & Email