Wreszcie jest możliwość uzyskania interpretacji ogólnej

Doczekaliśmy się i od początku roku mamy możliwość wystąpić z wnoskiem o wydanie interpretacji ogólnej. Taką możliwość ma każdy zainteresowany z wyjątkiem organów administracji publicznej. Jeśli więc spostrzeżemy rozbieżności w interpretacjach indywidualnych, decyzjach i postanowieniach wydanych przez organy podatkowe i organy kontroli skarbowej będzie można wystąpić z wnioskiem o wydanie interpretacji ogólnej.
Dotychczas inicjatywa w zakresie wydawania interpretacji ogólnych należała do Ministra Finansów. To MF decydował, czy i kiedy taką interpretację wydać. W konsekwencji, mimo istnienia wielu problemów i rozbieżności interpretacyjnych, MF rzadko i niechętnie decydował się na tę formę interpretowania przepisów.

Print Friendly, PDF & Email