Więcej pożyczamy w parabankach …

Na skutek wejścia w 2010 r. w życie rekomendacji T, która mówi, że zobowiązania wobec banków z tytułu kredytów i pożyczek nie powinny przekraczać – w przypadku osób o przeciętnych według miar Głównego Urzędu Statystycznego zarobkach – 50 proc. dochodów.

Dlatego właśnie Polacy potrzebujący pieniędzy gotowi są załacic znacznie więcej za możliwość dostępu do gotówki. Zazwyczaj są to osoby o przychodach znacznie poniżej średniej krajowej. Niestety w konsekwencji wpadają w pułapkę zadłużenia. Oprocentowanie oferowane przez instytucje parabankowe jest średnio dwukrotnie wyższe od tego proponowanego przez banki.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Print Friendly, PDF & Email