Wciąż maleje zatrudnienie

Od początku tego roku każdego miesiąca maleje liczba zatrudnionych, liczba etatów skurczyła się o ponad 40 tys. W październiku zatrudnienie w tzw. sektorze przedsiębiorstw (bez najmniejszych firm, budżetówki i sektora finansowego) wyniosło 5 mln 510,4 tys. osób.
W porównaniu z wrześniem ubyło 3,6 tys. etatów. Gdy zestawić ubiegły miesiąc z październikiem 2011 roku, to okaże się, że dynamika zatrudnienia kolejny miesiąc jest zerowa.

Ekonomiści od lata spodziewają się, że z kolejnym miesiącem będziemy mieć spadek zatrudnienia. Sądzą, że tendencja spadkowa zatrudnienia będzie kontynuowana, zaś największy potencjał do redukcji zatrudnienia widzimy w sektorze budowlanym (wyhamowanie inwestycji infrastrukturalnych, kłopoty płynnościowe przedsiębiorstw budowlanych), gdzie trwają zwolnienia grupowe.

Print Friendly, PDF & Email