Ustawa o SKOK-ach – wyrok TK

Dwa przepisy nowej ustawy o SKOK-ach, które w 2009 r. zaskarżył prezydent, są niezgodne z konstytucją, ale nie na tyle, by ustawa nie mogła wejść w życie.
Trybunał Konstytucyjny orzekał o zgodności z konstytucją dwóch przepisów ustawy o Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych, uchwalonej przez Sejm 5 listopada 2009 r. Prezydent Lech Kaczyński jej nie podpisał, tylko w całości zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego. W marcu 2011 r. prezydent Bronisław Komorowski wycofał część zarzutów. Ostatecznie Trybunał zajął się zbadaniem, czy zgodne z konstytucją są: art. 17 pkt 1 i art. 91 ust. 1 i 2 nowej ustawy.
Trybunał uznał, że oba przepisy są niezgodne z konstytucją, ale – jak stwierdził – nie są one nierozerwalnie związane z całą ustawą.

Print Friendly, PDF & Email