UOKiK: dość przymykania oka na złe praktyki deweloperów

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zakwestionował niezgodne z prawem zapisy w umowach deweloperów z  nabywcami mieszkań. Dotyczyły one możliwości zmiany ceny, metrażu mieszkania czy niedotrzymania terminu zamknięcia budowy, przy jednoczesnym braku prawa ze strony klienta do wypowiedzenia umowy.

Ostatnie decyzje UOKiK potwierdzają, że deweloperzy nie przestrzegali praw konsumenckich. Urząd skontrolował wzorce umów stosowane przez: Constructa Plus w Poznaniu, Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane IPB, Novum Management w Kaliszu, Poz Bruk Poznańskie Nieruchomości w Sobocie, Produkt w Olsztynie, Studio 3 Investment w Łodzi.

Trzej deweloperzy z listy zobowiązali się do zmiany praktyk, na pozostałych nałożono kary finansowe w łącznej wysokości 53 492 zł.

(źródło: Rzeczpospolita)

Print Friendly, PDF & Email