Ulga na nowe technologie 2012

Istotą tej ulgi jest prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków na nabycie „nowych technologii”. Uważa się za nie wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych, która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalanie wyrobów lub usług.
Nabycie nowych technologii należy rozumieć jako pozyskanie prawa do wiedzy technologicznej w postaci wartości niematerialnych i prawnych w drodze umowy o przeniesienie oraz korzystanie z tych praw.
Odliczeniu podlega 50% wartości wydatków na nabycie nowych technologii i dokonuje się go w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym poniesiono ww. wydatki.

Print Friendly, PDF & Email