A co z tzw. ustawą deweloperską?

Zgłoszono aż kilkanaście poprawek do tzw. ustawy deweloperskiej. Jedna z nich pozwala, by zabezpieczeniem dla nabywcy mieszkania, czy domu był otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy.

Sejm chciał, by taki otwarty rachunek mógł być zabezpieczeniem, ale tylko w połączeniu z gwarancją ubezpieczeniową lub bankową. Samodzielnym zabezpieczeniem mógł być jedynie zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy.

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, zwaną ustawą deweloperską zakłada wprowadzenie nadzoru nad pieniędzmi powierzonymi deweloperom przez klientów oraz proponuje uregulowanie treści umowy deweloperskiej, określając prawa i obowiązki stron. Chodzi o to, żeby klienci, którzy kupują mieszkanie jeszcze niewybudowane, nie stracili pieniędzy w przypadku bankructwa dewelopera.

Projekt określa też zasady dotyczące postępowania upadłościowego wobec dewelopera. W sytuacji, gdy deweloper ogłosi upadłość, priorytetem ma być ukończenie inwestycji i oddanie mieszkań nabywcom. Obowiązkiem stanie się zawieranie umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego.

(źródło: PAP)

Print Friendly, PDF & Email