Szczyt brukselski – pomoc finansowa dla strefy euro

Na zakończonym w piątek szczycie UE uzgodniono m.in., że 200 mld  euro trafi do Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Ten z kolei rozdysponuje środki na pomoc zadłużonym krajom strefy euro. 150 mld euro z tej kwoty miałoby pochodzić od krajów strefy euro, a 50 mld euro od krajów spoza eurolandu. Ewentualny udział Czech miałby wynieść 90 mld koron, czyli około 3,5 mld euro.

Należy podkreślić, ze wszystkie państwa członkowskie z wyjątkiem Wielkiej Brytanii wyraziły gotowość przyłączenia się do nowej umowy w sprawie stabilizowania strefy  euro, choć niektóre z nich zasygnalizowały swą ostrożność. Umowa taka oznaczałaby pogłębienie integracji gospodarczej, w tym ujednolicenie polityki fiskalnej.

 

Print Friendly, PDF & Email