Strefa euro – bezrobocie młodych

Przeciętna stopa bezrobocia w 27 krajach UE wyniosła 10,6 proc., czyli tyle samo, ile w sierpniu. Najwyższa była w Hiszpanii: 25,8 proc., najniższa w Austrii: 4,4 proc. We wrześniu bez pracy w strefie  euro było 18,5 mln osób, a w całej UE ponad 25,7 mln.

Specjaliści z Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami zwrócili uwagę, że bardziej niepokojące od alarmujących danych dotyczących stopy bezrobocia w jest pogarszająca się sytuacja wśród osób poniżej 25. roku życia. Wskazali, że zgodnie z danymi Eurostatu bezrobocie w tej grupie wzrosło z 21,7 proc. we wrześniu 2011 do 22,8 proc. we wrześniu 2012.

„Wspólnota europejska przeżywa obecnie wiele trudności, wobec czego nie należało się spodziewać znaczących zmian w poziomie zatrudnienia. Duży problem stanowi jednak stopa bezrobocia wśród młodych ludzi, która jest alarmująco wysoka, co jest problemem tak samo ważnym, jak kryzys gospodarczy, czy nierówności społeczne” – ocenił w opinii przekazanej PAP socjolog i ekonomista z Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Jarosław Górniak.

Print Friendly, PDF & Email