Sprzedaż nieruchomości z obciążoną hipoteką.

Nieruchomość z obciążoną hipoteką można sprzedać zawsze w dowolnym momencie okresu kredytowania.

W umowach kredytowych bardzo często pojawiają się zapisy, że w przypadku zmiany właściciela (poprzez sprzedaż, darowiznę, zamianę) nieruchomości będącej zabezpieczeniem kredytu, pożyczka powinna być niezwłocznie spłacona, o ile wcześniej nie uzgodniliśmy z bankiem innych rozwiązań.

Jak spłacić?
Przy transakcji sprzedaży takiej nieruchomości zawsze należy wystąpić do banku, na rzecz którego wpisana jest hipoteka w księdze wieczystej z zapytaniem o aktualne saldo zadłużenia i ewentualne dodatkowe opłaty z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu.
Gdy dochodzi do sprzedaży najlepiej zawrzeć zapis w akcie notarialnym mówiący, że część ceny zakupu zostanie przelana bezpośrednio na konto banku – rachunek kredytowy, tytułem całkowitej spłaty zobowiązania. O takie rozwiązanie z pewnością upomni się kupujący, aby mieć pewność, że płacąc za nieruchomość nabędzie ją bez ciążącej na niej hipoteki.

Warto przemyśleć
Sprzedaż nieruchomości nie musi jednak wcale oznaczać całkowitej wcześniejszej spłaty posiadanego kredytu. Jeżeli jesteśmy właścicielami innej nieruchomości, niż ta którą zamierzamy sprzedać, możemy spróbować przenieść hipotekę z jednej nieruchomości na drugą. Ewentualnie może być to nawet nieruchomość osoby trzeciej, która wyrazi zgodę na obciążenie nieruchomości hipoteką.
Chcąc przenieść hipotekę na inną nieruchomość musimy pamiętać, że jej wartość musi być przynajmniej taka sama lub większa jak aktualne saldo zadłużenia. Ponadto druga nieruchomość nie powinna być obciążoną hipoteką na rzecz innych podmiotów.
Przy takiej operacji należy liczyć się z koniecznością dostarczenia dokumentów nieruchomości , która będzie nowym zabezpieczeniem udzielonego kredytu, takich jak: aktualny odpis księgi wieczystej, dokumenty potwierdzające podstawę nabycia praw do nieruchomości przez obecnego właściciela czy operat szacunkowy określający aktualną wartość.
Dobrze przemyślmy czy sprzedając nieruchomość z obciążoną hipoteką chcemy spłacić w całości posiadany kredyt. Jeżeli zaciągając kredyt wynegocjowaliśmy dobre warunki warto sprawdzić, czy obecnie też takie uzyskamy. Poza tym sprawdźmy, czy obecnie w ogóle uzyskamy kredyt, czy posiadamy zdolność kredytową i czy wymogi stawiane przez banki będziemy mogli zrealizować. Dlatego też przeniesienie hipoteki i zachowanie starego kredytu hipotecznego może się okazać dobrym rozwiązaniem.

Print Friendly, PDF & Email