Społeczeństwo się starzeje

Starzenie się mieszkańców dla samorządów oznacza rosnące wydatki na pomoc społeczną. Sytuacja z roku na rok będzie się pogarszać, bo regiony o słabym potencjalne demograficznym muszą się liczyć ze spadkiem inwestycji, a w konsekwencji z obniżeniem standardu życia.

Najgorsza sytuacja jest w woj. łódzkim. Według GUS w wieku poprodukcyjnym jest tam 19,5 proc. ludności, a w samej Łodzi prawie 25 proc. mieszkańców skończyło 65 lat. W ciągu 20 lat ich liczba wzrośnie o 45 proc.

Niepokojącym sygnałem jest zmniejszająca się liczba przychodzących na świat niemowląt. Na tysiąc mieszkańców rodzi się tam 8,5 dziecka. Dla porównania w Warszawie ponad 11. I choć dzisiaj łódzkie znajduje się w czołówce, jeśli chodzi o atrakcyjność inwestycyjną (dzięki poprawiającej się infrastrukturze drogowej i dużej liczbie osób z wyższym wykształceniem), w perspektywie dekady to się zmieni.

Print Friendly, PDF & Email