Skarga pauliańska

Skarga pauliańska  to możliwość prawna dająca szansę odwołania się wierzyciela w przypadku, gdy dłużnik „ucieka” z majątkiem przed spłatą zobowiązań. Wierzyciel kieruje pozew przeciw aktualnym właścicielom — obdarowanym czy kupującym, a nie przeciw dłużnikowi.

Dłużnik może dokonać darowizny czy sprzedaży, która powoduje pokrzywdzenia wierzyciela, jeżeli dłużnik stał się niewypłacalny lub w większym stopniu niewypłacalny niż poprzednio.

Ze skargą pauliańska wierzyciel może wystąpić również wtedy gdy powstał zamiar pokrzywdzenia wierzycieli przyszłych, czyli dłużnik dokonał sprzedaży czy darowizny zanim doszło do powstania długu.

Print Friendly, PDF & Email