Scoring BIK – wyższa ocena punktowa zwiększa szansę na kredyt

Biuro Informacji Kredytowej (BIK) jest przedsiębiorstwem, które zostało założone przez Związek Banków Polskich oraz banki prywatne. Zadaniem Biura Informacji Kredytowej jest gromadzenie oraz udostępnianie danych klientów banków i SKOK-ów, dotyczących historii kredytowych tych osób.

Biuro Informacji Kredytowej to spółka akcyjna, która powstała w 1997 roku. Założycielem BIK-u jest Związek Banków Polskich oraz prywatne banki.

Do głównych zadań biura Informacji Kredytowej należy administrowanie i udostępnianie danych do analizy na potrzeby określonego banku. Informacje, jakie znajdują się w bazie Biura Informacji Kredytowej, są do niej dostarczane przez banki i SKOK-i. Dzięki wspólnemu gromadzeniu i administrowaniu danymi klientów instytucji finansowych, banki i SKOK-i mogą w szybki sposób zweryfikować, czy osoba ubiegająca się w nich o kredyt ma pozytywną historię kredytową. Warto budować sobie pozytywną historię kredytową, ponieważ przy jej pomocy kredytobiorcy mają możliwość uzyskania pożyczki w banku lub SKOK-u na preferencyjnych warunkach, lub na wyższą kwotę.

Bardzo istotnym narzędziem, jakie oferuje Biuro Informacji Kredytowej, jest scoring BIK. Czym jest scoring?
To metoda punktowej oceny ryzyka kredytowego. Za pomocą scoringu określa się wiarygodność kredytową osoby, która chciałaby uzyskać pożyczkę. Profit takiego potencjalnego kredytobiorcy porównywany jest z profilami innych osób, które już otrzymały kredyt, o który wnioskowały. W sytuacji, kiedy okazuje się, że potencjalny kredytobiorca uzyska wynik zbliżony do tego, jaki posiadają rzetelnie spłacający swoje zobowiązania kredytobiorcy, to otrzymuje on automatycznie wyższą ocenę scoringową.

Przejdźmy zatem do skali. Potencjalny kredytobiorca może otrzymać od 192 do 631 punktów. To, jak dużo punktów otrzyma potencjalny kredytobiorca, zależy od efektu wyliczeń. Liczba punktów jest bowiem wyliczana przy zastosowaniu specjalnej formuły matematycznej. Podstawę stanowi zakres informacji związany z historią kredytową (zarówno pozytywną, jak i negatywną) oraz aktywnością kredytową potencjalnego kredytobiorcy.

m-81

Dane weryfikowane są na podstawie czterech kategorii informacji. Pierwszą z nich jest jakość kredytów, drugą – wspomniana już powyżej aktywność kredytowa, trzecią – wykorzystanie limitów kredytowych, oraz czwartą – częstotliwość, z jaką potencjalny kredytobiorca ubiegał się o przyznanie kredytu.

Wszystkie te dane są przetwarzane i na ich podstawie otrzymuje się punktację scoringową.

Punktowa ocena potencjalnego kredytobiorcy jest dla banków oraz SKOK-ów bardzo pomocna. Dzięki weryfikacji scoringu swojego klienta instytucje finansowe mogą szybciej dokonać analizy ryzyka kredytowego. Również klient banku lub SKOK-u odczuje pozytywne efekty – z cała pewnością jego czas oczekiwania na wydanie przez bank decyzji kredytowej będzie wyraźnie krótszy. Co również bardzo istotne, dzięki weryfikacji scoringu BIK, cały proces weryfikacji wniosku kredytowego oraz procedura kredytowa będą bezpieczniejsze dla banku jak i jego klienta.

Oczywiście sciring BIK stanowi dodatkowe źródło wsparcia informacyjnego dla instytucji finansowych. Niezależnie od scoringu BIK, mogą one albo nie brać go pod uwagę, albo korzystać z własnego systemu, na podstawie którego ocenią, czy udzielenie danemu klientowi kredytu będzie wiązało się dla banku z dużym ryzykiem, czy też nie.

Podsumowując, wszystkie osoby, które kiedykolwiek zaciągnęły w banku lub SKOK-u kredyt, oraz te, które dopiero planują zaciągnięcie pożyczki, powinny dbać o swoją historię kredytową. Scoring przeprowadzany przez Biuro Informacji Kredytowej stanowi dla instytucji finansowych dodatkowe źródło oceny, w związku z czym należy zadbać o to, aby był on wysoki.

Magdalena Paluch
Dział Analiz WGN

Print Friendly, PDF & Email