Rynek nieruchomości w Hiszpanii

W Hiszpanii wciąż maleje liczba przyznanych kredytów hipotecznych. Taki stan trwa już od ponad półtorej roku. Po spadku o 42 proc. w ujęciu rocznym we wrześniu, w październiku poszła w dół o 43,6 proc. Przyczyny tak złej sytuacji to m.in. duże bezrobocie sięgające 23 proc. oraz wysokie koszty pozyskiwania finansowania przez banki i pokaźny odsetek złych długów w bankach.
Ogromna nadpodaż mieszkań na poziomie 700 tysięcy stanowi ogromny problem i wpływa znacząco na kształtowanie cen nieruchomości. W III kw. ceny spadły o 7,4 proc. w skali roku.
Władze próbują znaleźć pomysły na złagodzenie obecnych bolączek. W tym celu planują m.in. zwolnienia podatkowe dla kredytobiorców hipotecznych, czy też przejęcie od krajowych banków aktywów powiązanych z rynkiem hipotecznym, których wartość szacuje się na 176 mld  euro.

Print Friendly, PDF & Email