Rynek nieruchomości w 2012 to zagadka

Trudno oczekiwać stabilizacji na rynku nieruchomości skoro wchodzi Rekomendacja SIII, ustawa deweloperska i koniec programu Rodzina. Nadto nadpodaż lokali czekających na nabywców i zaostrzone kryteria przyznawania kredytów wpłyną znacząco na kształtowanie się rynku.

Największa w historii podaż mieszkań (48 tys. lokali w ofercie deweloperów) i towarzyszący jej spadek zdolności kredytowej wielu potencjalnych nabywców, który jest wynikiem wprowadzenia zapisów rekomendacji SIII, a do tego wejście w życie ustawy deweloperskiej nakładającej na inwestorów dodatkowe obowiązki  – oto w jakiej sytuacji wchodzimy w rok 2012.

Pewna grupa deweloperów już wcześniej zaczęła ograniczać tempo rozpoczynania nowych budów i należy spodziewać się podobnego zachowania w dwóch kwartałach przyszłego roku.   Przy tak dużym jak obecnie nasyceniu rynku, mimo groźby zmniejszania podaży, ceny systematycznie spadają. Ale w ocenie deweloperów nie jest jednoznaczne jak rynek zachowa się w tych warunkach.

Print Friendly, PDF & Email