Rynek mieszkaniowy: jak obliczyć stopę zwrotu z inwestycji?

Osoby, które chcą przeznaczyć swoje mieszkanie na wynajem, powinny zweryfikować najpierw, na jaki zarobek mogą liczyć. Aby się tego dowiedzieć, należy obliczyć stopę zwrotu z inwestycji.

Do obliczenia stopy zwrotu wystarczy prosty wzór. Miesięczny czynsz należy pomniejszyć o koszty, jakie ponosimy. Kwotę tą mnożymy razy ilość miesięcy w roku, w którym nasze mieszkanie jest wynajmowane.

Następnie należy podzielić całość przez kwotę kapitału, a następnie pomnożyć razy 100 procent.

Dzięki temu dowiemy się, na jaką stopę zwrotu w przypadku naszego mieszkania możemy liczyć, oraz czy taka inwestycja będzie dla nas opłacalna.

 

Print Friendly, PDF & Email