Rozwój społeczny w regionach

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wraz z UNDP (Programem narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju) przygotowuje badanie nad tym jak zmieniał się poziom rozwoju społecznego w województwach i w powiatach w ostatniej dekadzie.

– Polska będzie pierwszym krajem, gdzie badania dotyczyć będą regionalnego i lokalnego poziomu rozwoju społecznego, a nie jak dotąd było – krajowego – tłumaczy Konrad Niklewicz, wiceminister rozwoju regionalnego.  Stanie się to możliwe dzięki porozumieniu, jakie podpisał MRR z UNDP.

Specjalnie dla badania zostanie skonstruowany specjalny wskaźnik LHDI ( Lokalny Wskaźnik Rozwoju Społecznego) by zmierzyć lokalny (powiatowy) i regionalny poziom rozwoju społecznego. Metodologia opracowanego wskaźnika będzie obejmowała trzy komponenty: oczekiwaną długość życia; dostęp do wiedzy i edukacji ( w tym posiadane kompetencje); oraz PKB pec capita.

Print Friendly, PDF & Email