Roubini o gospodarce włoskiej

Nouriel Roubini  uznany amerykański ekonomista wypowiedział się na temat gospodarki Włoch. Jego zdaniem nie da się uniknąć w tym przypadku scenariusza najgorszego.

Roubini twierdzi że Europejski Bank centralny (EBC) według prawodawstwa UE nie może być kredytodawcą ostatniego wyboru. Jak również nie zadziała już plan lewarowania EFSF.

Jego zdaniem Włochy są TBTF jak również TBTS, dlatego też przymusowa restrukturyzacja długu, wydłużenie zapadalności z ceną nominalną, staną się wkrótce nie do uniknięcia

TBTF :Too Big To Fail – Zbyt duże by upaść

TBTS :Too Big To Save – Zbyt duże do ratowania.

Print Friendly, PDF & Email