Rodzina na swoim – ostatki

Polacy wykorzystali ostatnią szansę, gdyż w lipcu i sierpniu padły tegoroczne rekordy liczby zaciągniętych kredytów na preferencyjnych warunkach. Po około 3,7 tys. sztuk co miesiąc.
Jak podaje Bank Gospodarstwa Krajowego prowadzący program Rodzina na Swoim w sierpniu klienci wzięli 3665 kredytów z dopłatami. To o 13 proc. mniej niż analogicznym okresie zeszłego roku (4233 sztuk), gdy warunki programu były dużo korzystniejsze, a i polityka kredytowa banków bardziej łagodna niż obecnie.

Najsłabiej jak do tej pory wypadł w tym roku marzec, wówczas liczba kredytów z dopłatami była o ponad 40 proc. niższa niż przed rokiem. Od tamtego miesiąca różnice systematycznie maleją wraz z rosnącą mobilizacją przed wycofaniem preferencyjnych kredytów.

Program przewidujący dofinansowanie klientowi połowy odsetek przez 8 pierwszych lat spłaty kredytu, w tym roku dobiega końca. Ostatni dzień grudnia 2012 r. będzie ostatnim dniem na złożenie wniosku o kredyt z pomocą państwa. Co istotne, program RnS nie ma żadnego następcy.

Print Friendly, PDF & Email