Rezygnacja wiceministra MAC

Do dymisji podał się wiceminister w resorcie administracji i cyfryzacji Igor Ostrowski.

Powodem odejścia z ministerstwa ma być przekazanie jego zadań wiceminister Małgorzacie Olszewskiej.

Wiceminister był dotychczas odpowiedzialny m.in. za telekomunikację. Przygotował nowelizację prawa telekomunikacyjnego, która przewiduje wiele korzystnych rozwiązań dla konsumentów. Np. jeśli korzystamy z internetu w komórce, to operator będzie musiał zaoferować nam pakiety danych; co więcej, operator będzie miał obowiązek powiadomić nas o tym, że przekraczamy określony wcześniej limit, i spytać, czy dalej chcemy korzystać z internetu.

 

Print Friendly, PDF & Email