PZFD walczy z kuriozalną propozycją zmian w ustawie deweloperskiej

W piątek 16 stycznia 2015 roku przedstawiciele Polskiego Związku Firm Deweloperskich wzięli udział w konsultacjach społecznych z UOKiK-iem. Tematem rozmów były proponowane zmiany w ustawie deweloperskiej, które zakładają m. in. likwidację otwartych rachunków powierniczych w kształcie, w jakim funkcjonują obecnie. Nie ulega wątpliwości, że rezygnacja z otwartych rachunków powierniczych, o które PZFD walczył podczas uchwalania ustawy i które sprawdzają się w praktyce rynkowej, wydaje się kompletnie nieuzasadniona. Postulat wykreślenia otwartych rachunków jest tym bardziej bezzasadny, że brakuje jakichkolwiek  przesłanek przemawiających za tym, ze rachunki te nie zapewniają dostatecznej ochrony konsumentów. Autor propozycji nowelizacji, przekraczając delegację ustawową, może doprowadzić do upadku wielu polskich firm deweloperskich i branży z nią powiązanych, oraz doprowadzić do wzrostu cen mieszkań. W chwili obecnej PZFD przygotowuje stanowisko do propozycji założeń nowelizacji.

 

Print Friendly, PDF & Email