Prywatne finanse: ulgi podatkowe 2012

Ustawa o PIT w dalszym ciągu przewiduje możliwość skorzystania z ulg podatkowych, ale stawia wymogi, mianowicie przedstawienie odpowiednich dokumentów.

W przypadku odpisu dotyczącego korzystania z Internetu już nie tylko faktura jest dokumentem gwarantującym skorzystanie z ulgi. Może to być każdy inny dokument, który potwierdzi dane identyfikujące kupującego i sprzedającego, rodzaj zakupionego towaru lub usługi oraz kwotę zapłaty.

(art. 26 ust. 7 pkt 4 ustawy o PIT).

Natomiast jeśli chcemy skorzystać z ulgi na dziecko, to potrzebujemy wszelkiego rodzaju zaświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do tego odpisu. Potrzebne będą: zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły, zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka; odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą, odpis aktu urodzenia dziecka.

(art. 27f ust. 5 ustawy o PIT).

Print Friendly, PDF & Email