Prezes Rafako zawieszony

Sąd Okręgowy w Gliwicach potwierdził zgodność z prawem i skuteczność zawieszenia przez radę nadzorczą Rafako trzech członków zarządu – Wiesława Różackiego, Dariusza Karwackiego i Bożeny Kawałko.

Obecnie raciborską spółką zarządzają pozostali członkowie zarządu Krzysztof Burek i Jarosław Dusiło.

Print Friendly, PDF & Email