Pracownik 50+ w Polsce

Według danych Ministerstwa Pracy w Polsce odsetek zatrudnionych w wieku 55-64 wynosił w 2007 r. zaledwie 29,7 proc. i był jednym z najniższych w całej UE. Resort pracy chwali się jednak szybkim wzrostem tego wskaźnika- do 48,6 proc. w br. Okazuje się, że prawie wypełniliśmy zobowiązanie do zwiększenia zatrudnienia osób po 50 roku życia do poziomu 50 proc. w roku 2020.

Z wyników badań Instytutu Badawczego Randstad i TNS OBOP wynika, że pracodawcy uznają pracowników 50+ przede wszystkim za bardziej dyspozycyjnych i opanowanych w porównaniu do młodych. Dyspozycyjność ceni aż 83 proc. przedstawicieli firm, a opanowanie – 80 proc. Ponadto starsi bardziej identyfikują się ze swą pracą i wykazują zaangażowanie. Zdaniem 59 proc. pracodawców praca odgrywa większą rolę dla pracowników 50+ niż dla ludzi młodych, a 55 proc. twierdzi, że pracownicy 50+ wykazują większe zaangażowanie od swoich młodszych kolegów.

Pracodawca powinien policzyć, czy bardziej opłacalne będzie dla niego zatrudnienie doświadczonej osoby z wyższymi wymaganiami płacowymi czy dwudziestolatka bez doświadczenia, w którego dopiero będzie musiał inwestować.

Print Friendly, PDF & Email