Pozew przeciwko prezesowi Pekao SA

W XX Wydziale Gospodarczym Sądu Okręgowego w Warszawie toczy się proces o uchylenie absolutorium byłego prezesa banku Pekao SA Jana Krzysztofa Bieleckiego.
Pozew dotyczy działania na niekorzyść spółki. Chodzi o umowę z 2006 r., w której bank  Pekao SA wbrew własnym interesom – jak czytamy w gazecie – zgodził się oddać włoskiej spółce deweloperskiej Pirelli na okres 25 lat prawo do własnych nieruchomości i hipotek swoich klientów. Na umowie figuruje podpis Jana Krzysztofa Bieleckiego.

Print Friendly, PDF & Email