Powołanie prezesa Banku Gospodarstwa Krajowego

W Banku Gospodarstwa Krajowego nastąpiły decyzje personalne dotyczące władz banku.

Na stanowisko prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego został powołany dotychczasowy p.o. Prezes – Dariusz Daniluk.

Rada Nadzorcza Banku powołała Sebastiana Skuzę na zastępcę przewodniczącego oraz Grażynę Grzyb na sekretarza.

 

(źródło: Money.pl)

Print Friendly, PDF & Email