Polskie papiery poniżej 5%

Rentowności polskich obligacji o dziesięcioletnim terminie zapadalności spadły poniżej psychologicznej wartości pięciu procent, czyli do nowego najniższego poziomu od 2006 r.

Dealerzy twierdzą, że na rynku widzimy dramatyczne poszukiwanie relatywnego bezpieczeństwa i rentowności, dlatego polski dług tak zyskuje. Na rynku wciąż widzimy duże zlecenia zagraniczne. Poza tym inwestorzy nadal spodziewają się obniżek stóp w Polsce.

Rentowności polskich dziesięciolatek od dłuższego czasu utrzymują się na poziomach niższych od analogicznych papierów emitowanych przez Rzym czy Madryt. Dla porównania, rentowności włoskich obligacji dziesięcioletnich oscylują obecnie na poziomie 6,02 proc., a hiszpańskich 6,72 proc. Daleko nam jednak do największych graczy w strefie euro. Rentowności niemieckich dziesięciolatek kursują w granicach 1,23 proc., a francuskich 2,22 proc.

Print Friendly, PDF & Email