Polski rynek nieruchomości – na tle Europy

Po wejściu naszego kraju do Unii Europejskiej polskie nieruchomości mieszkaniowe stały się dobrem pożądanym przez inwestorów zagranicznych, głównie europejskich.

Podstawowym kryterium atrakcyjności danego rynku nieruchomości są osiągane na nim stopy zysku z inwestycji. Biorąc pod uwagę ten czynnik wydaje się, że obecnie polski rynek nieruchomości jest umiarkowanie atrakcyjny dla zagranicznego kapitału. Polska plasuje się na 15 miejscu wśród krajów Unii Europejskiej pod względem wysokości cen nieruchomości, będąc droższą od krajów znacznie bardziej rozwiniętych jak np. Niemcy czy Belgia. Stopa zwrotu, na jaką może liczyć właściciel takiego apartamentu to 4,89%.

Print Friendly, PDF & Email