Polska w walce o VAT

Na forum Unii Europejskiej toczy się walka Polski w sprawie refundacji samorządom kosztów VAT przy realizacji inwestycji unijnych. Dzięki zasadzie kwalifikowalności VAT podmioty publiczne, a więc głównie samorządy, realizując inwestycję przy dotacji unijnej (np. budowa drogi lub kanalizacji), do refundowanej kwoty mogą wliczać koszty poniesione z tytułu 23-proc. podatku.
Jeśli ta batalia zostanie przegrana, to aby uciec od dodatkowych kosztów samorządy będę się uciekać do przerzucania tych zadań na podmioty podległe gminom, np. spółki komunalne lub miejskie, które podatek będą mogły sobie odpisać.

Print Friendly, PDF & Email