Polska nauka i biznes zacieśniają więzy

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło konkurs na najciekawsze projekty edukacyjne prowadzone wspólnie z biznesem. Spośród wszystkich działających w kraju 470 szkół wyższych do konkursu zgłosiło się niemal 200. Przedstawiły 311 wniosków o dofinansowanie, których łączną wartość oszacowano na 940 mln zł.

– Najlepsze projekty, czyli takie, które umożliwią studentom zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności potrzebnych na rynku pracy, zostaną dofinansowane z budżetu państwa kwotami w wysokości od 3 do 25 mln zł – tłumaczy Piotr Krasiński z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, które jest operatorem konkursu.

Powyższa współpraca to już nie marginalne działania. Zarówno przedsiębiorcy, jak i uczelnie wychodzą naprzeciw bieżącej sytuacji w kraju. Niż demograficzny, kłopoty finansowe, wysokie bezrobocie wśród absolwentów – wszystko to skłania szkoły wyższe do zacieśniania współpracy z przedsiębiorcami. Uczelnie zyskują finansowanie, a właściciele firm kształcą swoich przyszłych pracowników

Print Friendly, PDF & Email