W Polsce wciąż brak pracy

Polscy ekonomiści twierdzą, że stopa bezrobocia na koniec roku może dochodzić nawet do 14 proc. Z szacunków specjalistów wynika, że poziom bezrobocia nie ulegnie poprawie. Najwcześniej pozytywnych zmian na rynku pracy można spodziewać się dopiero w 2014 roku.

W Polsce większość przedsiębiorców  – aż 70 proc.  – nie planuje zmian w zatrudnieniu. O zwiększeniu kadry myśli zaledwie 17 proc. firm, o zwolnieniach – 7 proc.

Najmniej optymistycznie na tworzenie nowych etatów patrzą w porównaniu z poprzednim kwartałem firmy z branży budowlanej i transportowej. Źle się dzieje także w sektorze finansowym. Chociaż nadal więcej banków planuje zatrudnienie kadry niż zwolnienie, to i tak skala nowych zatrudnień jest najmniejsza od2008 r.

Print Friendly, PDF & Email