Polacy wycofują się z zakupu mieszkań

Znamy wynik najnowszych badań dotyczących przyczyn rezygnacji z zakupu nieruchomości w bieżącym roku. Ogólnie prawie jedna trzecia Polaków spośród tych, którzy byli zdecydowani na zakup mieszkania lub domy, ostatecznie wycofała się z tego pomysłu.

Warto jednak zaznaczyć, że w ubiegłym roku ta skala była nieco większa. W roku 2011 z zamiaru zakupu lub budowy zrezygnowało 28 proc., podczas gdy w 2010 roku było to 34 proc.

 

Na czele listy rezygnujących są mieszkańcy:

Trójmiasta – 34 proc.

Warszawy – 29 proc.

Wrocławia – 28 proc.

Krakowa – 27 proc.

 

Jeśli chodzi o podstawowe przyczyny decyzji o wycofaniu się zakupu to najczęściej podawano ceny nieruchomości (34 proc.), wysokie oprocentowanie kredytów (21 proc.) oraz brak zdolności kredytowej ich samych (23 proc.). nadto lęk przed utratą pracy (20 proc.) lub trudności w zbyciu obecnej nieruchomości (21 proc.).

 

Print Friendly, PDF & Email