Polacy o rynku pracy

Jak wynika z badania TNS OBOP Polacy nie oceniają  optymistycznie obecnego rynku pracy. Twierdzą, że coraz trudniej o prace w ogóle, a jeśli chodzi o pracę wymarzoną to praktycznie nie jest możliwe jej znalezienie.

Z badania wynika, że do grona które uważa, że można dostać dobra pracę i to bez żadnych kłopotów należy tylko 1 proc. naszego społeczeństwa.

Nie jest zaskoczeniem, że najbardziej optymistycznie w przyszłość patrzą młode osoby w wieku 20-29 lat (36 proc. badanych) oraz osoby w wieku 30-39 lat (33 proc.), które mają wyższe wykształcenie i mieszkają w dużych miastach.

Dane z badania wskazują, ze najwięcej ofert pracy jest dla kierowników i specjalistów (53 proc.) oraz rolników (39 proc.).

Najczarniej swoje perspektywy widzą osoby powyżej 40. roku życia z wykształceniem zasadniczym (75 proc.) oraz mieszkający na wsi (72 proc.). Osoby, które nie pracują, raczej nie wierzą w możliwość znalezienia zatrudnienia (73 proc.).

Wśród aktywnych zawodowo najgorzej sytuację na rynku pracy oceniają pracownicy administracji i usług (59 proc.).

Print Friendly, PDF & Email