Podatek od zwrotu partycypacji w TBS

W przypadku rozwiązania umowy z TBS towarzystwem budownictwa społecznego najemca otrzymuje zwrot partycypacji i nie jest to kwota równa wpłaconej. Jeśli otrzyma on kwotę wyższą od wpłaconej – od tej nadwyżki musi zapłacić podatek.

 

Powszechność ustawy o PIT obejmuje również dochód powstały przy zwrocie nadwyżki z wpłaty partycypacyjnej.

 

Po rozwiązaniu umowy z TBS, zakończeniu najmu i opróżnieniu lokalu kwota partycypacji jest zwracana najemcy. Jednak jej wysokość jest różna od tej wpłaconej. Zwrot odpowiada aktualnej wartości odtworzeniowej lokalu, w takim samym ułamku, w jakim najemca uczestniczył w kosztach budowy.

 

(źródło: Rzeczpospolita)

Print Friendly, PDF & Email