Podatek bankowy powodem odcięcia przedsiębiorców od kredytów inwestycyjnych

Nowy podatek bankowy, który wszedł w życie na początku 2016 roku, nieźle namieszał na rynku finansowym. Został on wprowadzony przy wejściu w życie ustawy. Efekt? Instytucje finansowe mają obowiązek płacenia corocznie określonego procenta od wartości aktywów. Jak zmiana ta wpłynęła na obecny rynek?

Zacznijmy od wyjaśnienia definicji, czym właściwie jest obowiązujący obecnie podatek bankowy.

Podatek bankowy jest takim rodzajem podatku, który jest nakładany na instytucje finansowe, a zatem na banki, SKOK-i i towarzystwa ubezpieczeniowe. Wysokość podatku naliczana jest od zysków (czyli różnicy pomiędzy przychodami a wydatkami) i aktywów (zasobów majątkowych). W 2012 roku Sejm odrzucił propozycję wprowadzenia podatku bankowego, który wówczas wynosić miał 0,39 procent sumy aktywów. Jednak w lutym 2016 roku Sejm uchwalił nową ustawę, wprowadzając tym samym podatek bankowy. Co więcej, podatek został wprowadzony nie na 0,39 procent, a w wysokości aż 0,44 procent sumy aktywów. Podatek bankowy dotknął instytucje finansowe, a więc banki, SKOK-i (Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo – Kredytowe), towarzystwa ubezpieczeniowe oraz firmy pożyczkowe.

Podatek bankowy zyskał zarówno swoich zwolenników, jak również przeciwników.

Jednak strona opowiada się za poprawą sytuacji finansowej w Państwie. Dzięki wprowadzeniu podatku kasę państwa zasilą dodatkowe pieniądze. Za ich pomocą będzie można sfinansować częściowo wprowadzony niedawno w życie program „Rodzina500+”. Analitycy rynku szacują, że z pozyskanych w ramach podatku bankowego środków finansowych, będzie można pokryć nawet do 25 procent środków, potrzebnych na funkcjonowanie programu „Rodzina500+”.

Zwolennicy podatku bankowego sugerują również, że instytucje finansowe nim objęte zyskają możliwość zwiększenia swoich udziałów na rynku. Dodatkowo szacuje się, że banki i SKOK-i, które zostały objęte podatkiem bankowym, będą bardziej ostrożnie weryfikowały wnioski kredytowe. Tym samym zmniejszyć powinno się ryzyko niewypłacalności kredytobiorców. To z kolei powinno przełożyć się na mniejsze straty finansowe tych instytucji finansowych, oraz brak konieczności zatrudniania dodatkowych pracowników w dziale windykacji.

172

O ile z rynku płyną pozytywne głosy, a tyle nie brakuje również negatywnych.

Przede wszystkim wprowadzenie podatku bankowego odczuwają sami klienci tych instytucji finansowych, które są nim objęte. Banki szukają dodatkowych źródeł finansowania, aby jak najmniej odczuć wpływ pojawienia się podatku bankowego. W efekcie wiele banków postanawia podnieść oprocentowanie udzielanych przez siebie kredytów i pożyczek. Dotyczy to zwłaszcza kredytów hipotecznych, które są dla banków najbardziej ryzykowne. Widoczny jest również wzrost opłat za prowadzenie rachunku bankowego. Wiele banków, które do tej pory nie pobierało opłat za przelewy, wprowadziło ograniczenie bezpłatnej liczby przelewów, lub całkowicie zlikwidowało funkcję darmowych przelewów. Wyższe mogą być również opłaty za transakcje przy użyciu karty debetowej. Niestety, najpewniej banki będą brnęły w poszukiwania oszczędności. Nie trudno zgadnąć, że wiele osób już straciło pracę.

Instytucje finansowe, które zostały objęte nowym podatkiem bankowym, starają się znaleźć wszelkie możliwe sposoby na większe oszczędności. Redukowane są etaty, które dla tych instytucji nie są konieczne. Zmniejsza się choćby zatrudnienie we wspomnianym powyżej dziale windykacji. Banki, SKOK-i i inne instytucje starają się zachować swoją wysoką pozycję na rynku, bez konieczności zmniejszania swoich rocznych przychodów.

Wprowadzenie podatku bankowego odbija się również negatywnie na przedsiębiorcach, których o wiele trudniej jest uzyskać w banku kredyt inwestycyjny.

Magdalena Paluch
Dział Analiz WGN

Print Friendly, PDF & Email