Pielęgniarki mają ochronę jak funkcjonariusze publiczni

Nowa ustawa daje pielęgniarkom od nowego roku  prawo do takiej samej ochrony jaka jest przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.
Uznanie pielęgniarek i położnych za funkcjonariuszy publicznych oznacza, że zgodnie z Kodeksem karnym za ich znieważanie podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
W przypadku naruszenia nietykalności cielesnej grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat trzech.
Ministerstwo Zdrowia uzasadniało, że pielęgniarki i położne powinny być objęte ochroną przysługującą funkcjonariuszom publicznym, gdyż często są narażone na agresję ze strony niektórych pacjentów.

Print Friendly, PDF & Email