Pakiet medyczny do konta

Banki od niedawna zaczęły oferować pakiety medyczne dające dostęp do prywatnej opieki medycznej. Obecnie w swojej ofercie pakiet medyczny posiadają: Bank BPH, Credit Agricole, BNP Paribas, mBank, MultiBank, Nordea Bank, Citi Handlowy i Polbank EFG.

Najczęściej, aby mieć dostęp do pakietu medycznego  wymagane jest posiadanie konta osobistego w danym banku. Pakiety to formalnie ubezpieczenia zdrowotne, co oznacza, że umowę zawieramy z firmą ubezpieczeniową. Bank pełni tutaj rolę pośrednika.

Pakiet medyczny można kupić tylko dla siebie albo dla całej rodziny. Zwykle oferowane są też w kilku wariantach – można wybrać pakiet mniej lub bardziej rozbudowany. Podstawowe ubezpieczenia dają nielimitowany dostęp do lekarza pierwszego kontaktu i limitowany do wybranych lekarzy specjalistów.

 

Jeżeli chcemy ubezpieczyć całą rodzinę, trzeba się liczyć z miesięcznym wydatkiem rzędu kilkuset złotych. Cena pakietu w wariancie najpełniejszym w Polbanku i Lukas Banku wynosi 200 zł, w Nordea Banku 215 zł, a w mBanku i MultiBanku prawie 240 zł – podaje Homer Broker. Najdroższy pakiet ma BNP Paribas – w wariancie rodzinnym i rozszerzonym kosztuje 290 zł miesięcznie. W Citi Handlowy koszt pakietu rozszerzonego to wielokrotność kwoty za pakiet podstawowy (w zależności od liczby osób objętych ochroną ubezpieczeniową).

Print Friendly, PDF & Email