Opinie amerykańskie o pakcie fiskalnym

W pierwszych reakcjach w USA po zawarciu paktu fiskalnego w Europie przeważa sceptycyzm pomieszany z umiarkowanym optymizmem. Komentatorzy i eksperci wątpią, czy pakt rozwiąże na dłuższą metę kryzys zadłużenia, a jednocześnie obawiają się spowolnienia wzrostu.
Twierdzą, że pakt nie rozwiązuje kryzysu, gdyż skupia się wyłącznie na problemach fiskalnych. Problem widzą w tym, że mimo paktu Europa wciąż nie ma wspólnego instrumentu pożyczkowego, jakim mogłyby być np. euroobligacje. Europejski Bank Centralny  nie odgrywa roli kredytodawcy ostatniej szansy, jakim w USA są władze federalne, które w ostateczności ratują stany pogrążone w długach.
Pozytywne jest to, że pakt wprowadza dyscyplinę fiskalną na poziomie krajów, gdyż potrzebuje tego każda unia monetarna, która chce trwać.
Jednakże Europa nie znajduje się teraz w sytuacji, w której może dokonać większej fiskalnej konsolidacji i może to doprowadzić do spowolnienia wzrostu.
(źródło: PAP)

Print Friendly, PDF & Email