Nowy trend w Polsce

Zupełnie nieoczekiwanie dla ekspertów pojawił się nowy trend w rozwoju polskiego rynku pracy. Nastąpił wzrost liczby umów stałych o pracę i gwałtowny spadek liczby umów tzw. śmieciowych, czyli na czas określony, zlecenie i o dzieło.

Najnowsze badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) prowadzone przez GUS wskazują, że w III kw. br. umowy na czas określony miało 3 mln 456 tys. osób, czyli  o 69 tysięcy mniej niż przed rokiem. A  na podstawie stałej umowy pracuje 9 mln 130 tys. pracowników – o 149 tysięcy więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Takich wyników nie spodziewali się ekonomiści.

Eksperci dopatrują się kilku powodów tego trendu. Ostatni kwartał to czas jeszcze silnego wzrostu gospodarczego i braku wpływu kłopotów strefy euro, co powodowało wzrost inwestycji przedsiębiorstw.

Ponadto pracodawcy są już rozsądniejsi niż w 2009 roku, kiedy masowo zwalniali pracowników. Już wiedzą, ze odtworzenie kadry jest niezwykle problematyczne i kosztowne. Poza tym przygotowując się na trudne czasy są „związać” pracowników z firmą i dlatego zawierają z nimi umowy stałe, budując znacznie większą lojalność w ten sposób.

Print Friendly, PDF & Email