Nowy doradca prywatyzacyjny LOT-u

Już nie Morgan Stanley jest doradcą prywatyzacyjnym PLL LOT. Jest nim firma Rothschild, która jest tańsza.

LOT wspólnie ze spółkami LOT AMS, LOT Services i Eurolot podpisał umowę z bankiem inwestycyjnym Rothschild na doradztwo przy procesie prywatyzacji, która wymaga jeszcze akceptacji organów korporacyjnych spółek. Współpraca będzie dotyczyć w początkowej fazie m.in. przygotowania materiałów informacyjnych dla potencjalnychinwestorów oraz selekcjonowania listy potencjalnych kupców. Zmiany w ustawodawstwie, a także działania podejmowane przez spółkę, zmierzają w takim kierunku, aby LOT jako firma stał się w niedługim czasie dobrą inwestycją.

Print Friendly, PDF & Email