Nowela ustawy podatkowej

Zgodnie z nowelą ustawy podatkowej skorzystać z ulgi internetowej będą mogli podatnicy, którzy w latach 2005-2011 nie dokonywali odliczeń z tego tytułu lub po raz pierwszy uwzględnią tę ulgę w rozliczeniu za rok 2012. Poprawka przewiduje, że odliczyć będzie można – tak jak obecnie – 760 zł, jednak tylko w dwóch następujących po sobie latach. Zmiana miałaby obowiązywać od 1 stycznia 2013 roku.

Nowelizacja ustawy o PIT, ograniczyła przywileje dla twórców czy naukowców – szczególnie dla tych, którzy osiągają wysokie dochody. Zgodnie z nią w ramach zryczałtowanych 50 proc. kosztów uzyskania przychodów będą oni mogli odliczyć jedynie ok. 42,7 tys. zł.

Dodatkowo są zmiany w uldze podatkowej na dzieci. Ulga nie będzie przysługiwać rodzinom, które uzyskują dochody ponad 9,3 tys. zł miesięcznie, czyli 112 tys. zł rocznie, i mają tylko jedno dziecko. Dla rodzin z dwójką dzieci nic się nie zmieni; w przypadku trzeciego dziecka ulga wzrośnie o 50 proc., a na czwarte i kolejne wzrośnie o 100 proc. Poprawki senackie będą teraz rozpatrywane przez Sejm.

Print Friendly, PDF & Email