Nowa oferta Internetu od Plusa

Plus wprowadza od 2 listopada 2012 roku ofertę internetu mobilnego bez sprzętu i bez umowy lojalnościowej, czyli na czas określony bez możliwości wypowiedzenia.

To już trzecia oferta wprowadzona w październiku przez Polkomtel, operatora sieci Plus.

Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, a jedynym warunkiem skorzystania z promocji jest wyrażenie zgody na aktywację usługi e-rachunek .

 

Print Friendly, PDF & Email