Niewesoło po szczycie Unii Europejskiej

Euro osłabiło się do poziomu 1,3230 w stosunku do  dolara, spadając do niskich poziomów z początku grudnia.

Przyczyny gorszych nastrojów upatruje się w nie satysfakcjonujących rozstrzygnięciach szczytu UE. Faktem jest, że zawarto porozumienie w sprawie paktu fiskalnego, jednak nie jest to daleko idący krok na rzecz walki z kryzysem zadłużeniowym strefy  euro. Na wątpliwości do powyższych decyzji wpływa również fakt stanowczego sprzeciwu Wielkiej Brytanii odnośnie przystąpienia do wspomnianego paktu oraz niezdecydowanie Czech, Węgier oraz Szwecji.

Jakby to było mało główny ekonomista agencji ratingowej Standard and Poor Jean-Michel Six wypowiedział się na temat zagrożenia recesją i kryzysem kredytowym dla krajów euro. To niestety może być zapowiedź cięć ratingów dla blisko 15 państw strefy euro, które są na liście obserwacyjnej S&P.

Print Friendly, PDF & Email