Nieruchomości – jak długo budujemy

Średnie statyki GUS dla mieszkań oddanych do użytkowania w 2011 r. wskazują, że budowa mieszkań deweloperskich, licząc od dnia rozpoczęcia prac przygotowawczych na budowie do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, zajmuje dokładnie 24,7 miesiąca. Czas realizacji inwestycji deweloperskich praktycznie nie zmienił się w czasie ostatniej dekady – nie licząc jednorazowego wydłużenia tego procesu w przypadku inwestycji oddanych w 2010 r. (do 28,4 miesiąca).

Przyjmuje się, że budowa bloku mieszkalnego z 70 lokalami zajmuje 18 miesięcy. Do tego trzeba jeszcze doliczyć czas potrzebny na przeprowadzenie prac wykończeniowych i poprawek. W sumie więc mamy 24 miesiące.

Spółdzielnie mieszkaniowe, które budują znacznie mniej mieszkań niż deweloperzy, dziś osiągają nieco lepsze rezultaty jeśli chodzi o czas budowy. Dla inwestycji oddanych w 2011 r. wyniósł on średnio 22,9 miesiąca. Co więcej, o ile w przypadku deweloperów długość procesu budowlanego w zasadzie nie zmienia się w czasie, to spółdzielnie budują coraz krócej, choć nie jest to stabilny spadek z roku na rok. Dla budów oddanych w 2004 r. średni czas realizacji wyniósł 35,8 miesiąca, a dla budów oddanych w 2007 r. – 38,8 miesiąca.

Zdecydowanie najdłużej trwa w Polsce budowa domów prywatnych. Dziś budowa domu zajmuje średnio 61,2 miesiąca, czyli ponad pięć lat. W 2004 r. było to 77,3 miesiąca, czyli prawie 6,5 roku.

Print Friendly, PDF & Email