Nadpłata podatku – uwaga na umowę kredytową i brakujące „do”

Słowo „do” wstawione w odpowiednim miejscu umowy kredytowej może przesądzić o tym, czy kupujący mieszkanie zapłaci kilkaset, czy tylko 19 zł podatku od ustanowienia hipoteki.

Stawka podatku PCC (podatek od czynności cywilno – prawnych) zależy od tego czy wierzytelność ma ustaloną wartość, czy nie, choć nie jest to spójne ze znowelizowaną ustawą o księgach wieczystych.
Znowelizowana w lutym tego roku ustawa o księgach wieczystych miała m.in. obniżyć koszty związane z zaciąganiem kredytów hipotecznych.

Kredytobiorca ustanawiający hipotekę musi z tego tytułu zapłacić podatek. Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych przewiduje podatek w wysokości 0,1 proc. od ustanowienia hipoteki „na zabezpieczenie istniejącej wierzytelności” oraz 19 zł w przypadku zabezpieczenia „wierzytelności o wysokości nieustalonej”. Taki podział to pozostałość poprzedniego systemu prawnego w zakresie rodzajów hipoteki.

Co zatem powinien zrobić kredytobiorca, aby mieć pewność, że zapłaci podatek 19 zł, a nie kilkaset złotych?
Przede wszystkim dokładnie przeczytać umowę kredytową i zadbać o to, aby zarówno w tej umowie, jak i w zaświadczeniu banku o udzieleniu kredytu oraz w oświadczeniu o ustanowieniu hipoteki znalazło się następujące sformułowanie: „Zabezpieczenie wierzytelności z tytułu  kredytu, roszczenia o zapłatę odsetek od kredytu, kosztów postępowania i windykacji stanowi hipoteka do kwoty……….. (słownie:……………….. ) na nieruchomości …………………”.

(źródło: Puls Biznesu)

Print Friendly, PDF & Email